Тролейни шинопроводи

E-line URC

Подвижно електрозахранване на движещи се съоръжения като кранове, повдигачи, минни транспортни системи и приспособления за обработка на материалите.

E-line TB

Подвижно електрозахранване на движещи се съоръжения като кранове, повдигачи, минни транспортни системи и приспособления за обработка на материалите.

Пловдив, ул. „Петко Д. Петков“ № 27
0898/ 858-738 – Иван Ангелов 0894/ 792-255 – Станислав Ангелов
busbarelektrosistemi.2006@abv.bg

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

No products in the cart.